Servicii consulare de calitate

 🇷🇴 

CROM a colaborat în anul 2020 la un proiect PLUS Diaspora 2 Germania Austria de înbunătățire a serviciilor consulare. În urma răspunsurilor primite pe grupuri de Facebook de români în Germania proiectul
 • a sintetizat problemele întâmpinate de românii din Germania în relația cu misiunile diplomatice din Germania, 
 • a elaborat un set de soluții la aceste probleme și  
 • a trimis o scrisoare atât către Ministerul Afacerilor Externe, Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării - Senatul României, senatorul USR Radu Mihail, dar și către Misiunile Diplomatice ale României la Berlin, Bonn, Stuttgart și München, cât și Administrației Prezidențiale Române.

Problemele și soluțiile identificate se refereau la următoarele teme:
 • Programările pe econsulat.ro; 
 • Experiența generală și comunicarea cu personalul diplomatic; 
 • Documentația necesară și eliberarea actelor; 
 • Necesitatea deschiderii de noi consulate.

Am primit răspunsuri de la consulatul din Munchen, senatorul Radu Mihail și ambasada din Berlin. Unele din soluțiile propuse au fost implementate datorită pandemiei Corona, altele sunt încă nerezolvate.  
 

🇩🇪 Qualitativ hochwertige konsularische Dienstleistungen

CROM arbeitete in 2020 an einem PLUS Diaspora 2 Deutschland Östereich-Projekt zur Verbesserung der konsularischen Dienstleistungen mit. Nach den auf Facebook Gruppen von Rumänen in Deutschland erhaltene
Antworten, das Projekt 
 • fasste die Probleme der Rumänen in Deutschland im Zusammenhang mit diplomatischen Vertretungen in Deutschland zusammen, 
 • entwickelte eine Reihe von Lösungen für diese Probleme und 
 • sandte einen Brief an das Außenministerium, die Kommission für rumänische Gemeinden im Ausland - den rumänischen Senat, den Senator der USR Radu Mihail, aber auch an die rumänischen diplomatischen Vertretungen in Berlin, Bonn, Stuttgart und München sowie an die rumänische Präsidialverwaltung. 
Die identifizierten Probleme und Lösungen bezogen sich auf folgende Themen: 
 • Termine auf econsulat.ro; 
 • Allgemeine Erfahrung und Kommunikation mit diplomatischem Personal; 
 • Notwendige Dokumentation und Ausstellung von Dokumenten; 
 • Die Notwendigkeit, neue Konsulate zu eröffnen. 
Wir erhielten Antworten vom Konsulat in München, Senator Radu Mihail und der Botschaft in Berlin. Einige der vorgeschlagenen Lösungen wurden aufgrund der Corona-Pandemie umgesetzt, andere sind noch ungelöst.