Fie pâinea cât de rea, tot mai bună în ṭara mea!Dragi prieteni,
sub acest motto vă invităm sâmbătă 10 mai 2014, la ora 18.30 Arthur-Zitscher-Str. 11-13, 60367 Offenbach, la o discuṭie pe tema
Literatura română din exil,
discuṭie iniṭiată şi condusă de poeṭii Kira Mantsu şi Theodor Vasilache, membrii ai Uniunii Scriitorilor din România.
Vom afla pe lângă definiṭia „exilului“ şi despre particularităṭile literaturii exilului faṭă de literatura de acasă în general, despre temele literaturii de exil, reprezentanṭii de seamă.
Care a fost ideea exilului? Va dispărea oare literatura exilului o dată cu exilul?
Iată întrebări la care suntem dornici să  aflăm răspunsul şi la care vă invităm, să participaṭi activ.
Consiliul CROM