Consulatul român în Frankfurt / Rumänisches Konsulat in Frankfurt(Main)

 🇷🇴 Comunitatea Română din regiunea Rin-Main creşte an de an. Astăzi trăiesc şi muncesc aici peste 70.000 de cetăţeni români.

Numărul mare de români justifică deschiderea unui consulat român în Frankfurt. Nevoia de o reprezentanţă este mare şi dacă ştim că ţări mai mici, ca Republica Moldova de ex. sau Serbia, au consulat in Frankfurt şi că un guvern român a aprobat deschiderea din 2016, ne întrebăm, de ce această hotărâre nu a fost pusă, nici până în ziua de astăzi, în faptă? Am trimis această întrebare ambasadorului României în Germania, domnului Emil Hurezeanu. Iată răspunsul său.


🇩🇪 Die rumänische Gemeinde im Rhein-Main Gebiet wächst und wächst…Heute leben fast 70.000 rumänische Bürger hier.

Die große Zahl macht die Eröffnung eines rumänischen Konsulats dringend notwendig. Und trotz eines Regierungsbeschlusses von 2016, stehen die Rumänen, anders als die Bürger Serbiens oder der Republik Moldova, noch immer ohne Konsulat da! Wieso? Wir haben diese Frage an den rumänischen Botschafter in Deutschland, Herrn Emil Hurezeanu, geschickt. Hier ist seine Antwort.