Ședința anuală a membrilor CROM din 2022 și alegerea noului consiliu de administrație CROM

🇷🇴  PROCES-VERBAL al ședinței ordinare anuale a asociației CROM cu alegeri în consiliul de administrație CROM din 10.09.2022

Ședința ordinară anuală a asociației cu alegerea consiliului de administrație CROM a avut loc pe 10.09.2022 de la ora 18:30, în sala închiriată de asociație din Familienzentrum, Arthur-Zitscher-Str. 11, Offenbach.

Au fost prezente următoarele persoane din consiliul de administrație: Valentina Förster, Zeno Galea, Alina Jurcoane, Emanoela Kern, Dorothea Krampol.

- Dna Dorothea Krampol a deschis ședința și a anunțat ordinea de zi, a prezentat programul cultural pentru anul 2021 și evenimentele planificate pentru anul 2022.
- Domnul Zeno Galea a prezentat raportul financiar, soldul contului, veniturile și cheltuielile asociației pentru anul 2021/22.
- Dna Valentina Förster a prezentat cursurile de limba germană. În prezent, acestea au loc de două ori pe săptămână.
- Doamnele Emanoela Kern și Alina Jurcoane au prezentat proiectul "Ajutor de orientare pentru cetățenii români" (consiliere pentru persoane în toate situațiile de viață), pe care îl derulăm și la Frankfurt din iunie 2015, în colaborare cu Caritas FFM.
- Consiliul a raportat dificultățile întâmpinate în organizarea reuniunii asociației/alegerilor consiliului de administrație în primul trimestru al anului 2022. Motivele au fost pandemia Corona, îmbolnăvirea unora dintre membri, reglementările privind distanța în localul Arthur-Zitscher-Str. 11, care nu permite mai mult de 7 persoane.
- S-a întrebat dacă există întrebări pentru Consiliu. Nu au mai existat întrebări.
- Consiliul de administrație este dizolvat.

Se pregătesc alegerile, se distribuie buletinele de vot și se explică procedura de desfășurare a alegerilor. În conformitate cu statutul actual, trebuie alese 5 persoane îm consiliul de administrație cu următoarele sarcini: Președinte al Consiliului de Administrație, vicepreședinte al Consiliului de Administrație, trezorier, secretar, coordonator/coordonatoare evenimente culturale, proiect social, curs de limba germană, IT și responsabil de tineret.
- 7 persoane membre CROM au fost nominalizate pentru alegeri.
- Votul este anonim, iar rezultatele sunt scrise ulterior pe tablă.
- 14 persoane membre ale asociației și-au exprimat votul. Dintre acestea, 1 vot a fost exprimat prin zoom/email.
- Rezultatul alegerilor după numărarea și citirea numelor și numărarea voturilor este următorul: Zeno Galea - 14 voturi, Valentina Förster - 11 voturi, Alina Jurcoane - 12 voturi, Dorothea Krampol - 12 voturi, Costin Simion - 10 voturi, Oana Oravitan-Stenger - 5 voturi, Oana Verbeke - 5 voturi
- DK, ZG, VF, AJ și SC vor forma noul consiliu de administrație al asociației.
- Noii membri și membre din consiliului de administrație acceptă alegerea.
- Alegerile s-au desfășurat prin vot majoritar.
- Consiliul nou ales se retrage și votează pentru președinte, vicepreședinte și trezorier.

Noul consiliu de administrație al asociației CROM este format din:
  • Dorothea Krampol, președinta consiliului de administrație și coordonatoare a programului cultural și a relațiilor publice.
  • Zeno Galea, vicepreședinte al consiliului de administrație, afaceri financiare
  • Valentina Förster, coordonatoare a cursului de germană
  • Alina Jurcoane, coordonatoare asistență socială și social-media
  • Costin Simion, IT și activități de tineret
Ulterior, au fost dezbătute noi proiecte și evenimente.

Hanau 11.09.2022
Autoarea procesului-verbal / Președintă Dorothea Krampol 
Vicepreședinte Zeno Galea

----
🇩🇪  PROTOKOLL der jährlichen regulären Vereinsversammlung mit Vorstandswahlen CROM vom 10.09.2022

Die jährliche reguläre Vereinsversammlung mit Vorstandswahlen CROM fanden am 10.09.2022 ab 18:30 Uhr, in den angemieteten Vereinsräumen im Familienzentrum, Arthur-Zitscher-Str. 11, Offenbach statt.

Anwesend waren 14 CROM-Vereinsmitglieder von aktuell 22. Folgende Mitglieder des Vereinsvorstandes waren anwesend: Valentina Förster, Zeno Galea, Alina Jurcoane, Emanoela Kern, Dorothea Krampol

- Frau Dorothea Krampol eröffnet die Versammlung und gibt die Tagesordnung bekannt, berichtet über das Kulturprogramm des Jahres 2021 und die geplanten Veranstaltungen 2022.
- Herr Zeno Galea präsentiert den Finanzbericht, erörtert den Kontostand sowie die Einnahmen und Ausgaben des Vereins für das Jahr 2021/22.
- Von Frau Valentina Förster wurden die Deutschkurse präsentiert. Diese finden zurzeit zweimal wöchentlich statt.
- Frau Emanoela Kern und Frau Alina Jurcoane präsentieren das Projekt „Orientierungshilfe für rumänische BürgerInnen“ (Beratung für Personen in allen Lebenslagen), welches wir seit Juni 2015 auch in Frankfurt, in Zusammenarbeit mit Caritas FFM, durchführen.
- Der Vorstand berichtet über die Schwierigkeiten, die Vereinssitzung/ Vorstands-wahlen im ersten Quartal 2022 zu organisieren. Gründe dafür waren die Corona-Pandemie, die Erkrankung mancher Mitglieder, die Distanz-Regelungen in den Räumlichkeiten Arthur-Zitscher-Str. 11, die nicht mehr als 7 Personen zulässt.
- Es wird gefragt, ob es noch Fragen an den Vorstand gibt. Es gab keine weiteren Fragen.
- Der Vorstand wird entlastet.

Die Wahlen werden vorbereitet, die Wahlzettel verteilt und den Ablauf der Wahlen erklärt. Gemäß der aktuellen Satzung sollen 5 Vorstandsmitglieder gewählt werden mit folgenden Aufgaben: Vorstandvorsitzende/-r, stellvertretende/-r Vorstandsvorsitzende/-r, Schatzmeister/-in, Schriftführer/-in, Koordinator/-in Kulturangelegenheiten, Koordinator/-in Sozialprojekt, Koordinator/-in Deutschkurs, IT- und Jugendbeauftragte/-r.
- Für die Wahlen wurden 7 CROM-Vereinsmitglieder vorgeschlagen.
- Es wird anonym gewählt, die Stimmen werden im nachhinein an die Tafel bekanntgegeben.
- 14 Vereins-Mitglieder haben ihre Stimme abgegeben. Davon 1 Stimme per Zoom/E-Mail.
- Das Ergebnis der Wahlen nach Zählung und Lesung der Namen sowie Zählung der Stimmen sieht wie folgt aus: Zeno Galea - 14 Stimmen, Valentina Förster – 11 Stimmen
Alina Jurcoane – 12 Stimmen, Dorothea Krampol - 12 Stimmen, Costin Simion – 10 Stimmen
Oana Oravitan-Stenger – 5 Stimmen, Oana Verbeke – 5 Stimmen
- DK, ZG, VF, AJ und SC werden den neuen Vereinsvorstand bilden.
- Die neuen Vorstandsmitglieder nahmen die Wahl an.
- Die Wahl wurde durch Mehrheitsbeschluss vollzogen.
- Der neugewählte Vorstand zieht sich zurück und stimmt den Vorsitzenden, die Stellvertretung und den Schatzmeister ab.

Der neue Vereinsvorstand CROM besteht aus:
  • Dorothea Krampol, Vorstandvorsitzende und Koordinatorin des Kulturprogramms und Öffentlichkeitsarbeit
  • Zeno Galea, stellvertr. Vorstandsvorsitzender, Finanzangelegenheiten
  • Valentina Förster, Koordinatorin des Deutschkurses
  • Alina Jurcoane, Koordinatorin Sozialarbeit und Social-Media
  • Costin Simion, IT und Jugendarbeit
Im Anschluss wurde über neue Projekte und Veranstaltungen debattiert.

Hanau 11.09.2022
Verfasserin der Niederschrift / Vorstandsvorsitzende Dorothea Krampol 
stellvertr. Vorstandsvorsitzender Zeno Galea